دکتر منصور غلامی

تعداد بازدید:۱۱۹۱۴
دکتر منصور غلامی

دکتر منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری