گردهمایی مدیران حراست جهاددانشگاهی

۰۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱

صبح امروز ، چهارشنبه دوم بهمن ماه 1398 ، هفتمین گردهمایی سراسری مدیران حراست جهاددانشگاهی به میزبانی مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی برگزار شد .