راه‌اندازي دبيرخانه توليد محتواي قرآني در چهارمحال و بختياري

راه‌اندازي دبيرخانه توليد محتواي قرآني در چهارمحال و بختياري


به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، سيروس رضايي، سرپرست جهاد دانشگاهي استان با اشاره به برگزاري دهمين نشست کارگروه قرآن و فضاي مجازي استان، گفت: در اين نشست راهکارهاي عملياتي کردن اقدامات پيش‌بيني شده در سند راهبردي توسعه فرهنگ قرآني استان بررسي شد.
وي ادامه داد: در اين نشست مقرر شد براي تسريع در انجام امور و هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي اجرايي و فرهنگي و رفع چالش‌ها و موانع موجود از جمله نبود منابع مالي براي تحقق اهداف بخش فضاي مجازي سند راهبردي توسعه قرآني استان، در نشست آتي شوراي هماهنگي و توسعه فعاليت‌هاي قرآني استان اين مسائل مطرح شود تا در اين زمينه چاره‌انديشي اساسي صورت پذيرد و نيز نشستي به صورت جداگانه با مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبير شوراي قرآني استان برگزار شود.
سرپرست جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري همچنين از آماده‌سازي طرح نامه عملياتي براي راه‌اندازي دبيرخانه توليد محتواي قرآني در کارگروه قرآن و فضاي مجازي استان خبر داد.
مسئول کارگروه قرآن و فضاي مجازي استان بيان کرد: با توجه به حساسيت شرايط کنوني که دشمن سرمايه‌گذاري زيادي روي فضاي مجازي کرده است، صرف کمبود بودجه و مسائل مالي، نبايد مانع پيگيري و انجام امور قرآني شود و بايد ضمن تلاش براي جذب اعتبارات استاني و ملي، با روحيه جهادي، کارها را پيش ببريم.
يادآور مي‌شود، کارگروه قرآن و فضاي چهارمحال و بختياري يکي از پنج کارگروه شوراي هماهنگي، توسعه و ترويج فعاليت‌هاي قرآني استان است که جهاد دانشگاهي استان مسئوليت اين کارگروه را بر‌عهده دارد.