برگزاري کارگاه آموزشي و مشاورۀ عمومي ويژۀ متقاضيان راه اندازي کسب و کار خانگي در جهاد دانشگاهي
برگزاري کارگاه آموزشي و مشاورۀ عمومي ويژۀ متقاضيان راه اندازي کسب و کار خانگي در جهاد دانشگاهي

در راستاي اجراي فاز دوم و سوم طرح الگوي نوين توسعۀ مشاغل خانگي، کارگاه آموزشي و مشاورۀ عمومي ويژۀ متقاضيان ثبت‌نام شده در رشتۀ شغلي توليد و بسته‌بندي کشک و قارا، با حضور برند و حامي استاني طرح در جهاد دانشگاهي استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، در ابتداي اين کارگاه متقاضيان با کليات فعاليت در زمينه توليد و بسته‌بندي محصولات لبني به ويژه کشک و قارا  و نيز نحوۀ بازاريابي و برند‌سازي و فروش اين دو محصول آشنا شدند.
در اين نشست مدير عامل شرکت گنجين صنعت پارسيان به عنوان حامي طرح مشاغل خانگي  نحوۀ حمايت از متقاضيان وشکل‌گيري شبکه توليد و توزيع در اين زمينه  را در غالب يک خوشه پيشنهاد کرد و در ادامه مشکل اصلي فروش محصولات به ويژه در حوزۀ مشاغل خانگي را عرضه به صورت فله و سنتي بيان نمود.
گنجي بسته بندي شکيل وبازار پسند و خلاقانه را رمز پايداري توليد دانست و اتصال به بازار را رمز ماندگاري شغل عنوان کرد.