فرماندار شهرستان اردل: اتصال به بازار، نقطه قوت اصلي طرح الگوي نوين مشاغل خانکي است
فرماندار شهرستان اردل:
اتصال به بازار، نقطه قوت اصلي طرح الگوي نوين مشاغل خانکي است

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، دوشنبه هشتم مرداد‌ماه، در جلسه شوراي اداري شهرستان اردل که با حضور امام جمعه، فرماندار، مديران و مسئولين شهرستان تشکيل شد،  فرماندار اردل گفت: اتصال به بازار، نقطه قوت اصلي طرح الگوي نوين مشاغل خانگي است.
محمود کياني ضمن استقبال از طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي، اين طرح را يکي از راه هاي  برون رفت از مشکل اشتغال کشور دانست و  گفت: در اين طرح ضمن شناسايي مزيت هاي هر شهرستان و نيز با آموزش متقاضيان مي‌توان به اشتغال پايدار دست يافت.
وي اتصال به بازار و کمک به فروش محصول را از ويژگي‌هاي طرح عنوان کرد و گفت: بسياري از اشتغال‌هاي بوجود آمده به دليل عدم رونق بازار و يا نداشتن بازار هدف با مشکل روبرو شده و به سرانجام نمي‌رسد که اين معضل در طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي رفع شده است.
رئيس جهاد دانشگاهي استان نيز در اين جلسه ضمن تشريح طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي گزارشي از روند پيشرفت طرح را ارائه کرد.
خليلي اردلي گفت: طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي به صورت پايلوت در نه استان کشور از جمله چهارمحال و بختياري در سه فاز شناسايي مزيت ها، توانمند سازي و آموزش و اتصال بازار توسط جهاد دانشگاهي در حال اجراست.
وي اظهار کرد: با استفاده از روش‌هاي نظر سنجي، مطالعات اسناد، بررسي مطالعات انجام شده در حوزه اشتغال استان فاز اول که شناسايي مزيت هاي شهرستان‌هاي مختلف استان مي باشد پايان يافته است.
رئيس جهاد دانشگاهي استان با اشاره به ثبت‌نام بيش از  2000 نفر در سامانه طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي در استان اظهار کرد: به زودي فاز دوم طرح که آموزش و توانمند‌سازي متقاضيان راه‌اندازي کسب و کار خانگي است آغاز مي‌شود.