/گزارش تصويري/ بازديد نماينده مردم شهرکرد، بن و سامان از جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري
/گزارش تصويري/
بازديد نماينده مردم شهرکرد، بن و سامان از جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري