تفاهم‌نامه همکاري بين شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختياري

تفاهم‌نامه همکاري بين شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختياري

تفاهم‌نامه همکاري بين شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختياري با حضور رئيس پژوهش، توسعه و فناوري شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در خصوص مشارکت در فعاليت هاي پژوهشي منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، مجتبي سرداري در اين آيين، اظهار کرد: استان داراي جوانان مستعد و باهوش است و مي‌توان از اين پتانسيل در خدمت به پيشرفت استفاده کرد.
مدير شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه دانشگاه‌ و مراکز تحقيقاتي استان در حال رشد و طي مدارج علمي بالاتر هستند، افزود: با کمک اين دانشگاه‌‍‌ها مي‌توان کارهاي پژوهشي در زمينه توليد قطعات مورد نياز شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان انجام داد.
رئيس جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري وحيد خليلي نيز اظهار کرد: تربيت نسل مهارتي و کارآفرين و چرخش دانشگاه‌ها از مدرک گرايي به مهارت آفريني از دغدغه‌هاي دانشگاه است.
خليلي اردلي در ادامه بيان کرد: دانشگاه مايل است به اين سمت پيش رود و صنعت نيز به اين نياز رسيده است و پيشنهاد اين است که تقاضامندي و مطالبه‌گري صنعت از دانشگاه در سطح کلان و در اسناد بالادستي به روشني و مأموريت گرا تعريف شود.
وي خاطرنشان کرد: اين نهاد آمادگي کامل دارد تا مأموريتي مشخص از سوي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان دريافت و با توان داخلي و تجربه گران قيمت ملي آن را به اتمام رساند.  
لازم به ذکر است در نشست هم انديشي دانشگاه‌هاي استان با شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي تفاهم نامه همکاري ميان جهاد دانشگاهي و شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختياري منعقد گرديد.