معاون آموزشي جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال و بختياري به عنوان جهادگر نمونه کشوري انتخاب شد

معاون آموزشي جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال و بختياري به عنوان جهادگر نمونه کشوري انتخاب شد

رييس جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال و بختياري گفت: در آستانه سالروز تشکيل جهاد دانشگاهي معاون آموزشي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري به عنوان جهادگر نمونه انتخاب و معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، وحيد خليلي  با بيان اينکه معيار انتخاب جهادگران نمونه در دو بخش معيارهاي عمومي و تخصصي بررسي مي‌شود، تصريح کرد: پاسخگويي مشفقانه و جلب رضايت ارباب رجوع، انضباط کاري، خلاقيت و نوآوري و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد كاري، وجدان كاري و كار جهادي، رعايت شعاير و اخلاق و رفتار اسلامي و استاندارد‌سازي فعاليت‌ها از جمله اين معيارها هستند.
وي خاطرنشان کرد: برهمين اساس سيد غلامرضا رضوي، معاون آموزشي جهاددانشگاهي واحد چهارمحال و بختياري به عنوان جهادگر نمونه معرفي و انتخاب شد.
خليلي يادآور شد: طي مراسمي تحت عنوان سالروز تشکيل جهاد دانشگاهي در تهران با حضور رئيس جهاد دانشگاهي کشور، وزير بهداشت، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، تني چند از استانداران و نمايندگان مجلس در دانشگاه شهيد بهشتي، از اين جهادگر نمونه استان تقدير و تجليل به عمل آمد.